Açık Rıza Beyan Formu

Açık Rıza Beyan Formu

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, iletişim bilgilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi ve iletişim bilgilerimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, konferans kapsamında başvuru yaptığım her türlü çalışmaların bilgisini, RDCONF 2021(International Conference on Design, Research and Development 2021) tarafından işlenmesine, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşım gerektiren sponsor şirketler ile ticari amaçla paylaşılmasına; kişisel veriler ve iletişim bilgilerinin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve iletişim verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad ve soyad, bilgisi
• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar
• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler
• Etkinlik çerçevesindeki tüm faaliyetlerimde paylaştığım görüntüm ve sesim
• Etkinliğe kayıt olurken, kayıt formunu doldurarak bildirmiş olduğum ad, soyad, özgeçmiş ve iletişim bilgim, firma ARGE Merkezi, Tasarımı Merkezi alakalı her türlü bilgileri ile paylaşmış olduğum her türlü sunum bildiri, makale ve doküman
• Etkinliğe katıldığınız platform üzerinde oluşturduğunuz sayısal hesabım ilişkin bilgiler
• Etkinliğe katılmış olduğum bildiri(ler) ve çalışma(lar)
• Etkinliğe üzerinden katılacağınız sayısal platforma katılımınız ve buradaki işlemleriniz için toplayacağı veri (ip,lokasyon, cookie vb.)
• Ücretli işlemler yapılmış olması durumunda banka ve ödeme bilgileri
• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; RDCONF 2021(International Conference on Design, Research and Development 2021)’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin ve iletişim bilgilerimin RDCONF 2021(International Conference on Design, Research and Development 2021) tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına ve RDCONF 2021(International Conference on Design, Research and Development 2021) yönetiminin belirlediği sponsor şirketler ve paydaşlar ile ticari amaçla paylaşılmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.