ARGE ve İNOVASYON BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

ARGE ve İNOVASYON BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Bildiri Ödülleri Hakkında

Sadece firmalara, Ar-Ge merkezlerine ve tasarım merkezlerine verilecek bildiri ödülleri programı olan “RDCONF Ar-Ge ve İnovasyon Bildiri Ödülleri 2021″e kurumunuzu bildirileri ile aday göstermeye davet ediyoruz. Tasarım, üretim ve yazılım yapan sanayicilerimizin Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla “RDCONF Ar-Ge ve İnovasyon Bildiri Ödülleri’21” bilimsel kongre kapsamında verilecektir.

Başvurunuzu yaparak ve aşağıda sıraladığımız olanakları kurumunuza kazandırma şansını kazanın;

* Şirket itibarını artırma
* Sektörünüzde çalışanlarınızın / ekibinizin tanınması
* Rekabet avantajı kazanma
* Şirket merkezi tarafından takdir görme
* Pazarlama avantajı kazanma
* PR olanağı

Bildiri Ödül Kategorileri

“En İyi Ar-Ge Proje Bildirisi” Ödülleri (ilk 5’e verilecek)

“En İyi Tasarım Proje Bildirisi” Ödülleri (ilk 5’e verilecek)

“En İnovatif Proje Bildirisi” Ödülleri (ilk 5’e verilecek)

“En Yenilikçi Bilimsel Temelli Proje Bildirisi” Ödülleri (ilk 5’e verilecek)

“En İyi Yazılım Ar-Ge Proje Bildirisi” Ödülleri (ilk 5’e verilecek)

“En İyi Sektör Proje Bildirisi” Ödülleri (Örn.: Yılın En İyi Mobilya Tasarım Projesi, Yılın En İyi Otomotiv Projesi Bildirsi vb…) (ilk 5’e verilecek)

Bildiri Başvuru Adımları

Firmalar ancak gönderdikleri bildiriler ile ödül başvurusu yapabilirler.

1) Her firma istediği kadar bildiri ile ile başvuru yapabilir.

2) Bildiriler, bildiri formatına göre uygun hazırlanır.

2) Her bir bildiri için başvuru ücreti  yatırılır.

3) Her bir bildiri konferans bildiri gönderme sisteminden gönderilir. https://cmt3.research.microsoft.com/RDCONF2021

4) Her bir bildiri için  https://rdconf.com/kayit/ sayfasından ayrı ayrı kayıt yapılır.

5) Bildiri, sunum tarihinde online olarak sunum yapılır. (15-18 Aralık 2021)

** Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız danışmak veya bilgi edinmek için info@rdconf.com adresinden e-mail atabilir veya +90 553 538 70 34 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Değerlendirme Kriterleri

1 ) Özgün Değer – %20 Etki Oranı

Proje önerisi ne ölçüde mevcut bilim/teknolojideki eksiklikleri ve/veya problem(ler)i ortaya koymakta; bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler sunmakta ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik / kavramsal /kuramsal olarak özgün katkılarda bulunmaktadır?

2 )  Yöntem– %15 Etki Oranı

Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma teknikleri ilgili literatüre atıf yapılarak ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?

3 )  İnovatif Yönü– %20 Etki Oranı

Proje önerisinin, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya rekabet gücünü artıracak ulusal /uluslararası yeni bir ürün / süreç / yöntem/model geliştirme niteliğine düzeydedir?

4 )  Ulusal Kazanımlar ve Yaygın Etki– %20 Etki Oranı

Projede elde edilmesi öngörülen çıktı ve sonuçların toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurt dışına bağımlılığını azaltma ve/veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir?

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden nitelikli akademik yayın, patent / tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni proje üretilmesi, farklı bilim / teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir?

5 )  İstihdam ve Kariyer Geliştirme Potansiyeli– %15 Etki Oranı

Proje konusunun yürütücünün kariyer gelişimine yapacağı katkılar ve yeni yetenekler kazandırma potansiyeli ne düzeydedir? İstihdama katkısı ne düzeydedir.

6 )  Bilimsel İşbirliğinin Durumu– %10 Etki Oranı

Bu projeyle geliştirilen bilimsel işbirliği; proje ekibine, ilgili akademik çevreye ve ülkemize ne düzeyde katkı sağlayacaktır?

Önemli Tarihler ve Ücret Bilgisi

Bildiri Başvuru Son Tarihi15 Kasım 2021
Dinleyici Olarak Katılmak için Son Kayıt Tarihi25 Kasım 2021
Başvurulan Her Bir Bildiri Ücreti500 TL (15 Ekim Öncesi)
650 TL (15 Ekim Sonrası)
Kongreye Dinleyici Olarak Katılım Ücreti300 TL (15 Ekim Öncesi)
350 TL (15 Ekim Sonrası)