ARGE ve İNOVASYON BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

RDCONF ARGE ve İNOVASYON BİLDİRİ ÖDÜLLERİ 2023

Bildiri Ödülleri Hakkında

Sadece firmalara, Ar-Ge merkezlerine ve tasarım merkezlerine verilecek bildiri ödülleri programına “RDCONF Ar-Ge ve İnovasyon Ödülleri 2023″ kurumunuzu bildirileri ile aday göstermeye davet ediyoruz. Tasarım, üretim ve yazılım yapan sanayicilerimizin Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla “RDCONF Ar-Ge ve İnovasyon Ödülleri 2023” bilimsel kongre kapsamında verilecektir.

Başvurunuzu yaparak ve aşağıda sıraladığımız olanakları kurumunuza kazandırma şansını kazanın;

* Şirket itibarını artırma
* Sektörünüzde çalışanlarınızın / ekibinizin tanınması
* Rekabet avantajı kazanma
* Şirket merkezi tarafından takdir görme
* Pazarlama avantajı kazanma
* PR olanağı

Bildiri Ödül Kategorileri

“En İyi Ar-Ge Projesi” Ödülleri (ilk 3’e verilecek)

“En İyi Tasarım Projesi” Ödülleri (ilk 3’e verilecek)

“En İnovatif Projesi” Ödülleri (ilk 3’e verilecek)

“En Yenilikçi Bilimsel Temelli Proje” Ödülleri (ilk 3’e verilecek)

“En İyi Yazılım Ar-Ge Projesi” Ödülleri (ilk 3’e verilecek)

“En İyi Sektör Projesi” Ödülleri (ilk 3’e verilecek)

Bildiri Başvuru Adımları

Firmalar ancak gönderdikleri bildiriler ile ödül başvurusu yapabilirler.

1) Her firma istediği kadar bildiri ile ile başvuru yapabilir.

2) Bildiriler, bildiri formatına göre uygun hazırlanır.

2) Her bir bildiri için başvuru ücreti  yatırılır.

3) Her bir bildiri konferans bildiri gönderme sisteminden gönderilir. https://cmt3.research.microsoft.com/RDCONF2023

4) Her bir bildiri için  https://rdconf.com/kayit/ sayfasından ayrı ayrı kayıt yapılır.

5) Bildiri, sunum tarihinde yapılır. (13-15 Aralık 2023)

** Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız danışmak veya bilgi edinmek için info@rdconf.com adresinden e-mail atabilir veya +90 553 538 70 34 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Değerlendirme Kriterleri

1 ) Özgün Değer – %20 Etki Oranı

Proje önerisi ne ölçüde mevcut bilim/teknolojideki eksiklikleri ve/veya problem(ler)i ortaya koymakta; bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler sunmakta ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik / kavramsal /kuramsal olarak özgün katkılarda bulunmaktadır?

2 )  Yöntem– %15 Etki Oranı

Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma teknikleri ilgili literatüre atıf yapılarak ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?

3 )  İnovatif Yönü– %20 Etki Oranı

Proje önerisinin, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya rekabet gücünü artıracak ulusal /uluslararası yeni bir ürün / süreç / yöntem/model geliştirme niteliğine düzeydedir?

4 )  Ulusal Kazanımlar ve Yaygın Etki– %20 Etki Oranı

Projede elde edilmesi öngörülen çıktı ve sonuçların toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurt dışına bağımlılığını azaltma ve/veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir?

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden nitelikli akademik yayın, patent / tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni proje üretilmesi, farklı bilim / teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir?

5 )  İstihdam ve Kariyer Geliştirme Potansiyeli– %15 Etki Oranı

Proje konusunun yürütücünün kariyer gelişimine yapacağı katkılar ve yeni yetenekler kazandırma potansiyeli ne düzeydedir? İstihdama katkısı ne düzeydedir.

6 )  Bilimsel İşbirliğinin Durumu– %10 Etki Oranı

Bu projeyle geliştirilen bilimsel işbirliği; proje ekibine, ilgili akademik çevreye ve ülkemize ne düzeyde katkı sağlayacaktır?