Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

RDCONF (International Conference on Design, Research and Development) Konferansı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında konuşmacı veya dinleyici olarak katılacağınız etkinliğe katılım sırasında oluşacak kişisel verinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz etkinlik katılımcılarımıza bilgi vermek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Konferans Microsft Teams, Zoom.us Meeting uygulaması ve de YouTube video platformundan canlı yayın aracılığıyla online ortamda yapılması durumunda konferans panelinde yapacağınız konuşmalar kayıt için zorunlu olan verinizin ve etkinlik sırasında işlenen ve detayları bu metinde açıklanan verinizin Microsft Teams, Zoom.us uygulaması ve YouTube sunucularının yurtdışında olması nedeniyle, yurtdışına aktarılması söz konusu olacaktır.

A) Kişisel veriniz ne amaçla işlenecek?
Kişisel veriniz
• Etkinliğin organizasyon çalışmalarının yürütülmesi
• Etkinliğin ve etkinlik ile ilgili yayın, belge ve diğer çıktıların ilgili kişi ve kurumlara duyurulması
• Etkinliğin etkinliğin etkinlik süresince eş zamanlı ve sonrasında eşzamanlı olmayan yöntemlerle ilgili kişilerce takip edilebilmesinin sağlanması
• Katılım takibi ve gereken durumlarda katılım belgelerinin düzenlenmesi
• Gerekli durumlarda yapılacak akademik değerlendirmeler
• Etkinlikte sunulan bildiri, makale, sunumlar; yayınlanması ve paylaşılması amacıyla
• Etkinlik için başvurulan her bildiri, makale, sunumlar; yayınlanması ve paylaşılması amacıyla
• Etkinliğin değerlendirilmesi ve sonuçlarının ölçümlenmesi
• Katılımcıların etkinlikle ilgili kayıt işlemlerinin yapılması
• Yürürlükteki mevzuat gereği tutulması gereken kayıtların tutulması (log) ve kamu otoriteleri tarafından talep edilecek bildirim ve kayıtların yapılması
• Katılımcı ve ilgili kişilerle iletişimin sürdürülmesi ve talep edenlerle sonraki etkinliklere ilişkin bildirimlerde bulunulması
• Talep ve şikayet yönetimi
amaçları ile işlenecektir.

B) Hangi kişisel veriniz işlenecek?
• Etkinlik çerçevesindeki tüm faaliyetlerinizde paylaştığınız görüntünüz ve sesiniz
• Etkinliğe kayıt olurken, kayıt formunu doldurarak bildirmiş olduğunuz ad, soyad ve iletişim bilginiz ile paylaşmış olduğunuz özgeçmişiniz
• Etkinliğe katıldığınız platform üzerinde oluşturduğunuz sayısal hesabınıza ilişkin bilgiler
• Etkinliğe katılmış olduğunuz bildiri(ler) ve çalışma(lar)
• Etkinliğe üzerinden katılacağınız sayısal platforma katılımınız ve buradaki işlemleriniz için toplayacağı veri (ip,lokasyon, cookie vb.)
• Ücretli işlemler yapılmış olması durumunda banka ve ödeme bilgileriniz

C) Kişisel veriniz kimlerle paylaşılacak?
• Etkinlik düzenlenmesinde ve etkinlik ile bağlantılı diğer konularda çalışan gerçek ve tüzel kişilerle ve gerektiğinde bu kişilerin bağlı oldukları kurumlar ile
• Etkinliğin, makale ve bildirilerin ve etkinlikle ilgili haber ve duyuruların yayınlanması, duyurulması, saklanması ve yeniden yayınlanması konularında destek aldığımız tedarikçilerimizle ve bu desteğin sunucuları veya sistemleri yurt dışında yer alan kişi ve kurumlardan alınması durumunda yurt dışındaki 3. şahıslarla
• Sponsorlarımızla
• Makaleleri yayınlayacak dergi ile
• Sosyal medya, internet ve diğer sayısal yöntemler de dahil olmak üzere ve basın yolu ile genel kamu ile
• Talep halinde ilgili mevzuat çerçevesinde kamu otoriteleri ile
• Düzenleme komitemizde, bilim kurulumuz ve diğer kurullarımızda ve komitelerimizde yer alan gerçek ve tüzel kişilerle
Bu aydınlatma metni yasal düzenlemeler çerçevesinde paylaşılacaktır.

D) Veri Sahibi Olarak Haklarınız ve Bu Hakların Kullanılması
Kanun’un 11. maddesi Kapsamındaki Haklarınız;

• Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
• Kişisel verinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
• Kişisel verinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
• Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
• Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
• Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;
• Kişisel verinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Kanunun 11. maddesinde yazılı bu haklar ve bunlara ilişkin taleplerinizin, info@rdconf.com e-mail adresine, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek, ücret alınmasını gerektirecek bir durumun olmaması halinde ücret talep edilmeksizin cevaplandırılacaktır.

Gönderilecek cevabın kişisel veri içermesi durumunda, verinin gönderileceği kişinin gerçekten siz olduğunuzu belirlemek için elden teslim, KEP ve noter vasıtası dışında yapılan başvurularda cevap hazır olduğunda teslim edilmesi için sizden kimliğinizi ispatlamanız talep edilecektir. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekâletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.